Skip to main content

Integritetspolicy

Personuppgifter

Om ni önskar att vi skickar er order till en annan adress så bocka av i rutan “Samma som fakturaadress” och fyll sedan i mottagarens adress.
Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar.
Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn och adress registreras i vårt kundregister. A3 Present & Inredning AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy informerar dig om vilken slags information A3 Present & Inredning AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
A3 Present & Inredning AB Org: 559009-3844.
Telefonnummer 08-630 09 11 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. Det gäller även information som du delar med oss genom att kontakta oss på vår webbplats eller interagera med oss via sociala medier. De personuppgifter som A3 Present & Inredning AB behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation och för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post samt för information via telefon, om du inte invänt mot detta.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen.
Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. A3 Present & Inredning AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
Om hela eller delar av A3 Present & Inredning ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
A3 Present & Inredning AB använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos A3 Present & Inredning AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra A3 Present & Inredning ABs åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet. Läs mer Datainspektionen
A3 Present & Inredning AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till A3 Present & Inredning AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna A3 Present & Inredning AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna ändras, blockeras eller raderas (med vissa begränsningar som bokföringslagen.)
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att A3 Present & Inredning AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

A3 Present & Inredning AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies

A3 Present & Inredning ABs webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
A3 Present & Inredning AB använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos A3 Present & Inredning AB så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.
Genom att godkänna A3 Present & Inredning ABs allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda A3 Present & Inredning ABs webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång A3 Present & Inredning ABs webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Företagsuppgifter:

A3 Present & Inredning AB
559009-3844 (Täby)

Litsbyvägen 60
187 46 Täby

070-281 42 91

info@a3presentinredning.se